Reserve Tickets

Reference

List of literature

 • Books by Marukis

  Akamatsu Toshiko. E wa daredemo kakeru. Shinzenbi-sha, 1949.
  Maruki Iri and Akamatsu Toshiko. Gabunshu Chibi-fude. Muromachi Syobo, 1954.
  Maruki Toshiko. Seisei-ruten. Jitsugyo no Nihon-Sha, 1958.
  Maruki Iri. Garyu – Maruki Iri Boku-Ga shu. Zokei-sha, 1970.
  Maruki Toshi. Yu-rei Genbaku no zu Sekai junrei. The Asahi Shimbun Company, 1972.
  Maruki Toshi. Onna-ekaki no tanjo. The Asahi Shimbun Company, 1977.
  Maruki Iri and Toshi. Chinkon no Michi – Genbaku, Suibaku, Okinawa. Iwanami Shoten, 1984.
  Maruki Iri. Maruki Iri Gabun-shu Ruru henreki. Iwanami Shoten, 1988.

 • Books by others

  Daido Aya. Hekuso bana mo hanazakari. Fukuinkan Shoten, 1985.
  Motohashi Seiichi. Futari no Gaka-Maruki Iri, Maruki Toshi no sekai. Shobun-sha, 1987.
  Usami Sho. Ikebukuro Montparnasse. Shuei-sha, 1990.
  Sugawara Noriyoshi. Yuigon-Maruki Iri, Toshi no goju-nen. Aoki Shoten, 1996.
  Yoshida Yoshie. Maruki Iri, Toshi no jiku. Aoki Shoten, 1996.
  Hiramatsu Toshiaki (Edited). Hirameki no Geijutsu, Ruru Jinsei, Jugei Shobo, 2002.
  Kozawa Setsuko. Genbaku no zu: Egakareta “kioku”, katarareta “kaiga”. Iwanami Shoten, 2002.
  Okamura Yukinori. Hikaku geijutsu annai. Iwanami Shoten, 2013.
  Yoneyama Risa. Maruki Iri to Maruki Toshi-”Kaku” wo egaku to iukoto, In Hitobito no seishin-shi Vol.2 Chosen no senso-1950 nen dai. Edited by Tessa Morris-Suzuki, 2015.
  Okamura Yukinori. Genbaku no zu zenkoku junkai. Shinjuku Shobo, 2015.
  Okamura Yukinori. Genbaku no zu no aru bijutsu-kan. Iwanami Shoten, 2017.
  Justin Jesty. Art and Engagement in Early Postwar Japan. Cornell University Press, 2018.
  Motohashi Seiichi. Iri to Toshi. Office Emu, 2017.
  Charlotte Eubanks. The Art of Persistence: Akamatsu Toshiko and the Visual Cultures of Transwar Japan. University of Hawaii Press, 2019.
  Okamura Yukinori. Mirai e, Genbaku no zu Maruki bijutsukan gakugeiin sagyonisshi 2011-2016. Shinjuku Shobo, 2020.

 • Catalog

  Maruki Iri Exhibition. Hiroshima City Museum of Contemporary Art, 1992.
  The world of Maruki Iri and Maruki Toshi. Ikeda 20th century Art Museum, 1995.
  Maruki Toshi Exhibition for the 100th anniversary of birth. Female painter goes- Moscow, Palau, and the Hiroshima Panels. Ichinomiya City Memorial Art Museum of Setsuko Migishi, 2012.
  WAR/ART 1940-1950: Sequences and Transformations of Modernism. The Museum of Modern Art, Hayama, 2013.
  The 70th Anniversary of the Atomic Bombings on Hiroshima and Nagasaki: War and Peace. Hiroshima Prefectural Museum, Nagasaki Prefectural Art Museum, 2015.
  The departure of Japanese art after the war 1945-1955. The Museum of Modern Art Gunma, 2015
  70th Anniversary of End of WWII: Alternative Stories in 1940’s Art – From the Tragic War to Reconstruction and Rebirth. Tochigi Prefectural Museum of Fine Art, 2015.
  1945±5:War and Reconstruction – How Artists Faced the Turbulent Period. Hyogo Prefectural Museum of Art, Hiroshima City Museum of Contemporary Art, 2016.
  Kazuki Yasuo, Maruki Iri and Maruki Toshi, Kawada Kikuji – the Siberia Series, the Hiroshima Panels, the Map. Hiratsuka City Museum of Art, 2016.
  Postwar: Art Between the Pacific and the Atlantic, 1945-1965. Munich: Haus der Kunst, 2016-2017
  Painting and Imagination – Bernard Buffet and Maruki Iri, Maruki Toshi. Bernard Buffet Museum, 2018.
  Iri and Toshi Maruki: Understanding The Hiroshima Panels. Hiroshima City Museum of Contemporary Art, 2018.

 • Art book

  Gashu Fukyu-ban Genbaku no zu. Aoki Syoten, 1952.
  Gashu Genbaku no zu. Niji Shobo, 1959.
  Hiroshima. Soviet Union, 1959.
  Japanese painter Maruki Iri and Akamatsu Toshiko Selected works. China, 1959.
  Hiroshima. Czechoslovakia, 1961.
  Gashu Genbaku no zu. Den-en Shobo, 1967.
  Gashu Genbaku no zu (BNS Niigata Art Gallery). Maruki gallery for the Hiroshima panels, 1972
  Gashu Genbaku no zu. Kadokawa Shoten, 1974.
  Genbaku no zu. Kodan-sha, 1980.
  Gashu Genbaku no zu. Maruki gallery for the Hiroshima panels, 1982.
  The Hiroshima Murals: The Art of Iri Maruki and Toshi Maruki. Kodansha International, 1985.
  SURVIVING VISIONS: The Art of Iri Maruki and Toshi Maruki. Massachusetts College of Art, 1988.
  Hozon-ban Gouka Gashu Genbaku no zu. Komine Shoten, 1990.
  Zoho Hozon-ban Genbaku no zu. Komine Shoten, 2000.
  Fukyu-ban Kanpon Genbaku no zu. Komine Shoten, 2000.
  21st Century and Human Rights (Maruki Edition): Asia-Pacific Cultural Centre in Korea, Ikuno Centre in Japan, 2002.
  The Hiroshima Panels. China, 2006.
  Genbaku no zu – Maruki Iri to Maruki Toshi no geijutsu. Maruki Gallery for the Hiroshima Panels, 2019.